Mogelijkheden

Algemeen

Vet-Files® is enkel nog beschikbaar in de Online versie. In de Online versie staat de data veilig online op een server en moet je dus zelf geen backups meer maken.
U kan vanop verschillende adressen dezelfde data met meerdere gebruikers tegelijk bekijken en bewerken.

Vet-Files® kan nu ook met meerdere depotnummers werken.

Voordelen van de Online versie

- geen backups maken
- geen verlies van data door een virus of een computercrash
- steeds de meest recente versie van Vet-Files®
- meerdere gebruikers kunnen simultaan werken op verschillende adressen
- onbeperkt aantal gebruikers zonder meerkost
- handige intercom waarmee u korte berichten kan uitwisselen met collega's
- overzichtelijke agenda (gekoppeld aan cliënten, patiënten en consulten) met een wachtkamerfunctie

Dagfiche : cliëntenbeheer en patiëntenbeheer

Zo weinig mogelijk klikken, zoveel mogelijk informatie !

- alle gegevens van de cliënt (naam, adres, telefoonnummers)
- overzicht van alle patiënten (levend/dood)
- alle gegevens van de patiënt : naam, ras, leeftijd, gewicht, identificatie, vaccinatiegegevens, prikpilschema,...
- historiek van de patiënt : chronologisch overzicht van de voorbije raadplegingen
- evolutie van het gewicht
- historiek van labogegevens
- Mogelijkheid tot opslaan van een patiëntenfoto die u met een digitale camera hebt gemaakt
- Databank van diersoorten en rassen ingedeeld volgens de taxonomische regels
- Afdrukken van documenten zoals Rabiës-certificaten, gezondheidsgetuigschriften, BVIRH
- Documenten kunnen naar eigen willekeur worden aangepast via Microsoft Word
- U kan per patiënt extra informatie invoeren over anafylaxie, gedragsstoornissen, etc…
- Laboresultaten kunnen via Medibridge worden opgehaald en geïmporteerd in de ziektefiche
- U kan uw IDEXX toestellen koppelen aan Vet-Files®
- De zoekmachine is een zeer handig en nuttig instrument : u kan zoeken op alle mogelijke informatie en combinaties ervan

Depot

- Vet-Files® geeft aan welke produkten moeten besteld worden, toont u de reeds bestelde produkten en het backorder
- Leveringen kunnen automatisch binnengehaald worden via Netorder (Verdifarm), Vetorder (Medini), ADCorder (ADC), Crocorder (Crocodile) en Vetriorder (Vetri)
- U krijgt een melding wanneer bepaalde medicamenten gaan vervallen
- Vet-Files® is helemaal in orde met de laatste wijzigingen in de geneesmiddelenwetgeving
- U kan etiketten afdrukken met behulp van een handige etikettenprinter
- De inventaris geeft u een helder overzicht van uw huidige stock en zijn waarde
- Alle formulieren in Vet-Files® kunnen op oplopend en aflopend gesorteerd worden en/of gefilterd
- U kan alles aanpassen gaande van benaming, verpakkingseenheid, prijzen, minimale hoeveelheid
- U kan per produkt de dosering invoeren zodat u altijd weet hoeveel u moet inspuiten of meegeven

Fiscaliteit

- Met Vet-Files® wordt het opmaken van een factuur of een ontvangstbewijs een plezier
- U kan ten allen tijde prijzen aanpassen, kortingen toekennen, btw% aanpassen
- Het gebruik van de routines (zoals vaccinaties, operaties) bespaart u veel tijd
- Met behulp van het doseringsschema kent u altijd de juiste dosis
- In Historiek krijgt u een mooi overzicht van alle afrekeningen en facturen van uw cliënt
- U kan onmiddellijk de openstaande saldi zien
- Via één muisklik kan u de vorige betalingen bekijken, bewerken, afdrukken,....
- U kan inkomende facturen invoeren zodat u zelf uw BTW aangifte kan doen
- alle informatie die uw boekhouder nodig heeft voor uw jaarlijkse aangifte is snel beschikbaar
- in Debet krijgt u een overzicht van al uw wanbetalers, van hieruit kan u snel een aanmaning versturen
- Vet-Files® zet uw inkomsten in duidelijke grafieken
- Vet-Files® geeft een overzicht van uw inkomsten per dag, per week, per maand, per jaar

Varia

- Vet-Files® kan rappels (oproepen) versturen voor vaccinatie, prikpil, ontworming, condoleanties en verjaardagen
- Via tal van grafieken krijgt u een mooi overzicht van uw inkomsten, uitgaven, aantal visites en nog veel meer
- U kan al uw klanten of een deel van uw klanten een brief sturen (bv bij verhuis van de praktijk)
- In Vet-Files® zitten reeds een 1000-tal rassen en deze lijst blijft steeds maar groeien via tips van gebruikers
- en nog veel meer .....

 

Contacteer ons voor meer info